Zgłoszenie do opieki

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OBJĘCIA OPIEKĄ

 • Skierowanie od lekarza rodzinnego bądź specjalisty do Poradni Medycyny Paliatywnej bądź Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego;
 • Wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę i dotychczasowe leczenie;

Do wglądu: 

 • Dowód osobisty; e-dowód. Wprowadzono możliwość wylegitymowania się przez pacjenta usługą mTożsamość, która w takim przypadku staje się elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego na urządzeniu mobilnym. Ten nowy sposób ustalania tożsamości pacjentów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą jest prawnie dopuszczalny i nie będzie kwestionowany przez odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie, np. legitymacja rencisty-emeryta;

Pacjent/ rodzina zgłaszająca się do opieki paliatywnej dostaje wyczerpujące informację nt. : 

  • Funkcjonowania opieki
  • Częstość wizyt personelu
  • Funkcjonowania dyżurów weekendowych
  • Otrzymuje Teczkę z dokumentami dot. sklepu, wypożyczalni, najbliższych punktach aptek, przychodni, wizytówki, dane pielęgniarki prowadzącej
  • Zgłoszenia przez rodzinę o każdym pobycie pacjenta w szpitalu, na badaniach, w poradni (pobyty muszą być udokumentowane kartą informacyjną). Rodzina musi zgłosić takie pobyt jak:
   • szpitale
   • chemio-, radioterapię
   • USG, TK, PET, RTG, MR
   • poradnie specjalistyczne (onkologiczne, kardiologiczna, okulistyczna…)
   • pogotowie ratunkowe

 

Jak zgłaszamy pacjenta do opieki:

 • telefonicznie (podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, rozpoznanie oraz do jakiej komórki wystawione jest skierowanie)
 • mailowo (oryginał skierowania dostarczyć osobiście bądź przesłać listownie)
 • e – rejestracja   https://siloe.pl/e-rejestracja/
 • osobiście (składając komplet dokumentów, o których mowa powyżej)

 

wolontariat
X

Twój koszyk

Close