fbpx

Wsparcie rodziny

W ramach działalności Siloe oferujemy wsparcie dla osób, które doświadczyły straty bliskich będących pod opieką hospicjum domowego. Pomoc świadczona jest przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów w dwóch formach:

  • Spotkania indywidualne z osieroconym wedle bieżących potrzeb w okresie żałoby
  • Spotkania grupowe

Zasady funkcjonowania grupy:

  1. Grupa składa się z osób o podobnych doświadczeniach życiowych (utrata bliskiej osoby)
  2. Podczas każdego spotkania poruszane są tematy związane z przeżywaniem żałoby
  3. Udział w spotkaniach ma charakter dobrowolny i jest bezpłatny
  4. Grupa jest otwarta- w każdym momencie można do niej dołączyć lub zrezygnować z uczestnictwa
  5. Uczestnicy zachowują w tajemnicy wypowiedzi innych uczestników
  6. Wypowiadanie się na forum grupy jest dobrowolne

Celem grupy wsparcia jest oswojenie cierpienia po stracie poprzez możliwość wypowiedzenia się oraz wysłuchania osób w zbliżonej sytuacji życiowej.

Wsparcie osieroconych nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak celem naszej działalności jest otoczenie najlepszym możliwym wsparciem rodzin naszych podopiecznych, nie pozostawiamy ich również bez pomocy po śmierci bliskich. Poprzez Fundację Syloe staramy się pozyskiwać środki na pomoc osieroconym od osób prywatnych oraz firm. 

X

Twój koszyk

Close