Jeśli myślisz o pomaganiu innym, trafiłeś w dobre miejsce!

Kim jest wolontariusz ?

To taka OSOBA która pomaga. To osoba, która świadczy swoje usługi nieodpłatnie. To siła napędowa do działania na rzecz drugiego. To kręgosłup społeczeństwa. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom
administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wolontariusz nie jest pracownikiem etatowym i z całą pewnością takiego pracownika nie zastąpi. Organizacja powinna postrzegać współpracę z wolontariuszem jako inwestycję, w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie strony angażują swoje najcenniejsze zasoby, takie jak choćby wiedza czy czas. Obie strony z inwestycji tej wychodzą bogatsze. Osiągają postawione sobie cele,
odczuwają satysfakcję z pomocy na rzecz innych, zdobywają nowe doświadczenie czy umiejętności, wnoszą swój unikalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa. Wolontariusz jako osoba zawodowo niezaangażowana w codzienną pracę Hospicjum i Fundacji wnosi nowe spojrzenie na pracę. Może być źródłem inspiracji i pomysłów. Swoim zapałem i postawą może motywować do działania innych, zarówno wolontariuszy, jak i pracowników. Wolontariat, oprócz tego, że niesie ze sobą bezinteresowną pomoc, może być sposobem na przełamanie monotonii codziennego życia, drogą do zawarcia nowych znajomości czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Z całą pewnością można powiedzieć, że to inwestycja w samego siebie.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Przede wszystkim z uwagi na aktywne spędzanie czasu
z innymi ludźmi. Dajesz sobie szansę na nawiązanie nowych znajomości. Ponadto czujesz się lepiej pod względem psychicznym. Masz świadomość, że niesiesz wsparcie potrzebującym, robiąc dobre uczynki, dlatego rzadziej odczuwasz przygnębienie.

Uczysz się też doceniać swoje życie, widząc problemy, jakie dotykają pokrzywdzonych biedą, chorobą lub niesprawiedliwością. Wreszcie zdobywasz cenne umiejętności.

Rozwijasz w sobie empatię, dzięki czemu lepiej traktujesz samego siebie, członków rodziny i znajomych. Łatwiej okazujesz również miłość w stosunku do ukochanych. Wolontariat przynosi sporo korzyści niematerialnych, które są bezcenne.

Jakie mamy rodzaje wolontariatu w Fundacji i na czym one polegają?

WOLONTARIAT MEDYCZNY

Pomoc pacjentom i ich bliskim, będącym pod opieką Hospicjum Siloe, oraz chorym objętym
programami i projektami realizowanymi przez Fundację Siloe. Zadania, które może wykonywać
wolontariusz:
● dbać o porządek otoczenia chorego,
● towarzyszyć podopiecznym i ich bliskim podczas spacerów, wyjazdu do lekarza lub badania,
(na ich prośbę oraz za ich zgodą),
● na prośbę pacjentów czytanie im książek lub prasy lub/i pomoc chorym w zaspokajaniu ich
potrzeb kulturalnych i intelektualnych, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami,
● pomoc w dokonywaniu drobnych zakupów,
● wspieranie chorych, na ich prośbę, również modlitwą, jeśli jest to zgodne z własnymi
przekonaniami,
● czuwanie przy chorym, jako element opieki wyręczającej, w ustalonym czasie i pod
nieobecność opiekuna,
● pomoc w podawaniu posiłków i karmieniu,
● po uzgodnieniu z pacjentem, członkami rodziny i w zależności od stanu chorego, wolontariusz
może służyć pomocą w wykonywaniu czynności higienicznych – jednak tylko w zakresie
ustalonym wspólnie z koordynatorem i pielęgniarką Hospicjum Domowego, która
bezpośrednio opiekuje się chorym.

WOLONTARIAT ADMINISTRACYJNY

W zależności od predyspozycji wolontariusza, zachęcamy również do pracy jako wolontariusz
administracyjny, który zajmuje się takimi zadaniami jak:

● pomoc w drobnych pracach biurowych;
● współtworzenie kampanii na rzecz Fundacji (reklama, media społecznościowe,
projektowanie plakatów i ulotek, filmiki)
● porządkowanie i archiwizacja dokumentów,
● redagowanie relacji i uroczystości,
● dyżurowanie w biurze wolontariatu.

WOLONTARIAT AKCYJNY

Wolontariat akcyjny to ten rodzaj wolontariatu, który cechuje się krótkoterminowym
zaangażowaniem wolontariusza. Nie wymaga on dłuższego wdrożenia i może być realizowany
przez osoby w dowolnym wieku. Zadaniem wolontariusza akcyjnego jest:
● pomoc w organizacji i przeprowadzeniu okazyjnych wydarzeń sportowych, koncertów, zbiórek
itp.;
● wyszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów przeprowadzanych akcji;
● działania wypływające z talentu i możliwości wolontariusza, będące w zgodzie z aktualnymi
potrzebami Siloe.

Przede wszystkim z uwagi na aktywne spędzanie czasu z innymi ludźmi. Dajesz sobie szansę na nawiązanie nowych znajomości. Ponadto czujesz się lepiej pod względem psychicznym. Masz świadomość, że niesiesz wsparcie potrzebującym, robiąc dobre uczynki, dlatego rzadziej odczuwasz przygnębienie. Uczysz się też doceniać swoje życie, widząc problemy, jakie dotykają pokrzywdzonych biedą, chorobą lub niesprawiedliwością. Wreszcie zdobywasz cenne umiejętności.
Rozwijasz w sobie empatię, dzięki czemu lepiej traktujesz samego siebie, członków rodziny i znajomych. Łatwiej okazujesz również miłość w stosunku do ukochanych. Wolontariat przynosi sporo korzyści niematerialnych, które są bezcenne.

Czy warto być wolontariuszem?

Jako że jest to praca nieodpłatna i dobrowolna, wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto jest być wolontariuszem. Co nam to w ogóle daje? Czy coś daje? Wbrew pozorom, korzyści płynących z pracy wolontaryjnej jest naprawdę wiele. Po pierwsze, jest to doświadczenie. Pracując z ludźmi w różnych miejscach i różnych sytuacjach nabywa się bezcennego doświadczenia życiowego, które można z łatwością wykorzystać w innych dziedzinach i pracy. Po drugie, praca wolontaryjna to także szansa na poznanie nowych ludzi oraz nawiązanie nowych kontaktów, które także mogą być nie bez znaczenia dla naszego dalszego życia. Do tego dochodzi także możliwość nauczenia się nowych rzeczy, a także poznanie nowe środowiska oraz problemów współczesnego świata, które będą dla nas samych porządną lekcją o życiu.

Czy warto więc zostać wolontariuszem?

Jeżeli chcemy zrobić coś dobrego dla siebie i innych, ciągnie nas do ludzi, a także mamy wewnętrzną potrzebę pomocy, jak najbardziej zostanie wolontariuszem jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Ważne są przede wszystkim motywacje, a wówczas zalety płynące z tej pracy będą dla nas naprawdę bezcenne!

Zapoznaj się z oferowanymi przez Siloe formami wolontariatu i zacznij działać:

1. Zgłoś się do nas – osobiście, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
2. Uzupełnij dostępne na stronie podanie o przyjęcie w charakterze wolontariusza Fundacji Siloe. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, będziesz potrzebował pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na wykonywanie świadczeń wolontaryjnych (do pobrania w zakładce “dokumenty”).
3. Zostaniesz zaproszony na rozmowę z koordynatorem wolontariatu, podczas której określicie wzajemne oczekiwania (obowiązki i czas, jaki możesz im poświęcić).
4. Podjęcie współpracy z kandydatem na wolontariusza skutkuje:
● zapoznaniem z Regulaminem i Kodeksem etycznym wolontariusza Fundacji Siloe
● podpisaniem Porozumienia
● podpisaniem Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności oraz
Oświadczenia dot. Klauzuli Informacyjnej RODO dla Wolontariusza Fundacji Siloe.

Co zrobić, aby zostać wolontariuszem w naszej Fundacji?

Przed podjęciem aktywności wolontariackiej zastanów się:
● Co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny?
● Jakie są Twoje oczekiwania?
● Jakie są Twoje predyspozycje, talenty?
● Jak dużo czasu możesz poświęcić?
● Czego chcesz się nauczyć?

Casual Para Pokazując Kciuk Do Góry Na Białym Tle Zdjęcia Royalty Free,  Obrazki, Obrazy Oraz Fotografia Seryjna. Image 33938350.