Wolontariat : Jak zostać wolontariuszem Siloe

Jak zostać wolontariuszem w Siloe?

Przed podjęciem aktywności wolontariackiej zastanów się:

 • co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny?
 • jakie są Twoje oczekiwania?
 • jakie są Twoje predyspozycje, talenty?
 • jak dużo czasu możesz poświęcić?
 • czego chcesz się nauczyć?

Zapoznaj się z oferowanymi przez Syloe formami wolontariatu i zacznij działać:

 1. Zgłoś się do nas- osobiście, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 2. Uzupełnij dostępne na stronie podanie o przyjęcie w charakterze wolontariusza Fundacji Syloe. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią będziesz potrzebował pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na wykonywanie świadczeń wolontaryjnych (do pobrania w zakładce dokumenty)
 3. Zostaniesz zaproszony na rozmowę z koordynatorem wolontariatu, podczas której określicie wzajemne oczekiwania (obowiązki i czas, jaki możesz im poświęcić).
 4. Podjęcie współpracy z kandydatem na wolontariusza skutkuje:
  • zapoznaniem z Regulaminem i Kodeksem Etycznym Wolontariusza Fundacji Syloe
  • podpisaniem Porozumienia 
  • podpisaniem Oświadczenia o Zobowiązaniu do Zachowania Poufności oraz Oświadczenia dot. Klauzuli Informacyjnej RODO dla Wolontariusza Fundacji Syloe. 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU SYLOE!  X

  Twój koszyk

  Close