Wolontariat : Czym jest?

Czym jest wolontariat? 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Dobrowolna – wynika z dobrej woli, a nie z wiążących norm.

Bezpłatna- działanie bez materialnego wynagrodzenia; w rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcję, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny.

Świadoma- wymaga przemyślanej odpowiedź na pytanie: „dlaczego jestem wolontariuszem i jaki jest cel mojej pracy?”.

Wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych.

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, posiadanego wykształcenia czy poglądów. Warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

wolontariat
X

Twój koszyk

Close