Wolontariat administracyjny

Dla osób chcących poświęcić swój wolny czas innym rodzajom działalności niż bezpośrednia praca z chorymi oferujemy tzw. wolontariat administracyjny. W jego ramach pomoc świadczona jest przy drobnych pracach biurowych w zależności od bieżących potrzeb hospicjum. W tej formie wolontariatu praca wolontariusza nie musi polegać na bezpośrednim kontakcie z pracownikami biurowymi. Projektowanie plakatów, ulotek, reklam, tworzenie filmików czy informacji kierowanych do mediów społecznościowych to jedne z przykładów zdalnej pracy wolontaryjnej oferowanej przez Siloe. 

X

Twój koszyk

Close