Szkolimy się dla Was

0

W październiku 2020 roku zespół Siloe wziął udział ( jeszcze w formie stacjonarnej ) w kursie podstawowym, z zakresu opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej .

.

Siloe na szkoleniu


Program kursu obejmował między innymi takie zagadnienia jak :

Idea, cele, zadania, organizacja i standardy opieki paliatywnej.
Objawy ze strony układu oddechowego.
Objawy ze strony układu pokarmowego.
Objawy ze strony układu moczowego.
Ból – patofizjologia, podziały, mechanizmy. Zasady postępowania przeciwbólowego.
Stany naglące w medycynie paliatywnej.
Zaburzenia wodno-elektrolitowe u chorych w okresie terminalnym.
Wyniszczenie nowotworowe.
Ostatnie godziny życia chorych.
Objawy neuropsychiatryczne u chorych w okresie terminalnym.
Okres terminalny w zespołach otępiennych, w chorobach nerwowo-mięśniowych i w neuroinfekcjach (AIDS).
Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin.
Komunikacja. Wsparcie w żałobie.
Pielęgnacja skóry.
Obrzęk limfatyczny – patomechanizm, leczenie.
Budowanie podmiotowości chorego w opiece paliatywnej.
Wybrane aspekty bioetyki.

Udział w nim był dla nas priorytetowy i bardzo ważny. Zasługują bowiem Państwo – jako nasi pacjenci i podopieczni, na jak najwyżsi profesjonalizm świadczonej przez nas pomocy. Szkolimy się stale, i możecie być Państwo pewni, że nabyte umiejętności, pozwalają nam leczyć państwa i pomagać Państwu zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną .

X

Twój koszyk

Close