Psycholog

Rozmowy z psychologiem mogą być dla Chorego zarówno formą spędzania wolnego czasu, jak i narzędziem pozwalającym mu porządkować zdarzenia życiowe i nadawać im sens. Dają możliwość rozładowania przeżywanych przez pacjenta emocji.

Pomoc psychologiczna obejmuje:

 • Wyjaśnianie stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie w aktualnej sytuacji życiowej,
 • Wsparcie w procesie porozumiewania się z osobami bliskimi, innymi chorymi, personelem 
 • pomocy w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej,
 • wyjaśnieniu stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie,
 • budzeniu zrozumienia dla silnie przeżywanych emocji/uczuć (mogą pojawić się złość, bezradność, strach),
 • mobilizowaniu osoby towarzyszące Choremu do zadbania o siebie,
 • wspieraniu w procesie przeżywania żałoby (pomoc w przejściu przez poszczególne etapy oraz w dochodzeniu do równowagi).

Psycholog:

 • mobilizuje do aktywności i współpracy podczas zabiegów pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,
 • towarzyszy (w miarę możliwości) w ważnych dla Pacjenta wydarzeniach (zarówno trudnych, jak i radosnych),
 • wspiera Pacjenta w przeżywaniu bólu i cierpienia,
 • ustala źródła psychicznego dyskomfortu wynikającego z innych przyczyn niż ogólny stan zdrowia.

Zespół Psychologów opieką obejmuje również osoby z otoczenia Pacjenta (rodzinę, przyjaciół, opiekunów).

X

Twój koszyk

Close