Pozamedyczne formy pomocy

Pomoc hospicjum roztaczana jest na wszystkie sfery życia, w tym duchową. Osoby wierzące, mogą skorzystać ze wsparcia duchownych różnych wyznań. Duchowny towarzyszy Choremu i jego rodzinie, pomaga zmierzyć się z pytaniami natury religijnej czy  egzystencjalnej, udziela sakramentów. Pomoc ta wykracza poza standardowe finansowanie przez NFZ, niemniej dla wielu Chorych stanowi ukojenie w przeżywaniu choroby.

Pracownik socjalny pomaga chorym i ich rodzinom rozwiązywać różnorakie problemy socjalne. Informuje chorego i jego rodzinę o możliwych uzyskania świadczeń, pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów rentowych, stworzeniu wniosku o podwyższenie stopnia inwalidztwa z racji postępującej choroby, czy też o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może pomóc w napisaniu pism, podań, odwołań od decyzji różnych instytucji.

X

Twój koszyk

Close