Procedury wykonywane przez pielęgniarkę/pielęgniarza na wizycie

 1. Pomiar podstawowych parametrów życiowych
  ( RR,tętno,temperatura ciała,ewentualnie glikemia-obowiązkowo u cukrzyków)
 2. Ocena stanu fizycznego:
  • ocena obrzęków
  • zabarwienie skóry
  • ocena nasilenia dolegliwości bólowych (skala NRS )
  • kontrola wypróżnień
  • kontrola diurezy
 1. Profilaktyka odleżynowa
  • ocena ryzyka wystąpienia odleżyn
  • ocena stanu skóry
  • toaleta p/odleżynowa
  • edukacja w zakresie pielęgnacji,dostępu do środków pomocniczych typu materac p/odleżynowy,pieluchomajtki,kosmetyki
 1. Gimnastyka oddechowa / oklepywanie klatki piersiowej / tlenoterapia / toaleta drzewa oskrzelowego / nebulizacja 
 2. Edukacja w zakresie:
  • żywienia
  • pielęgnacji
  • radzenia sobie z chorobą
  • obsługi motylka,stomii,rurki tracheostomijnej
 1. Wsparcie w chorobie,udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
 2. Realizacja zleceń lekarskich
  • iniekcje domięśniowe, dożylne,podskórne
  • kroplówki
  • pobieranie materiału do badań (krwi, moczu, wymazów)
  • opatrunki
  • cewnikowanie
  • zakładanie sondy do żołądka

8. Dokumentacja wykonanych procedur