0

Rotor służy do rehabilitacji i ćwiczeń zarówno rąk jak i nóg. Celem ćwiczeń jest przywrócenie pacjentowi możliwie maksymalnej sprawności, zwiększenie siły mięśniowej, poprawienie krążenia, zwiększenie ruchomości stawów. Ćwiczenia wykonuje się na siedząco.

– do ćwiczenia rąk (rotor stawiamy na stole)

– do ćwiczenia nóg (rotor stawiamy na podłodze)