0

Akcje społeczne to jeden ze znaczących aspektów naszej działalności.Staramy się nie tylko oferować typowe usługi medyczne ale i promować postawy obywatelskie i działać na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy

W kwietniu 2020 roku  NZOZ Siloe ufundowała 50 tysięcy indywidualnych kart życia. Są one dostępne – za darmo, dla wszystkich chętnych – w myszkowskich szpitalach, przychodniach, aptekach i innych instytucjach użyteczności publicznej.

Za projekt graficzny i druk naszych kart  odpowiada Agencja Reklamowa Kamelot.

Partnerem akcji jest Pan Paweł Oleksiak. Otrzymał on od nas 25 000 kart, które rozprowadza i odpowiada za szkolenia w ich wypełnianiu i użytkowaniu. 

Czym są karty życia ? Inaczej nazywane są ICE – jest to skrót od angielskiej nazwy “ In case of emergency” czyli po polsku po prostu – “ w nagłym wypadku “ . Są one niczym innym, niż wizytówkami, tyle że zawierają nie tylko dane osobowe ale i podstawowe dane medyczne o osobie, która taką kartą dysponuje. Informacje te są skierowane do ratowników medycznych, lekarzy, pracowników służb ratujących nasze życie i zdrowie, w sumie do każdego, kto w nagłym wypadku udziela właścicielowi karty pomocy – a nie jest w stanie uzyskać tych informacji bezpośrednio ze względu na stan osoby poszkodowanej ( utrata przytomności ).

Kartę taką należy stale nosić przy sobie – np w portfelu, i/lub trzymać w domu w widocznym miejscu – na stole w jadalni, na lodówce – w wypadku osób nie wchodzących w ogóle z domu.

Karta  zawiera imię i nazwisko, oraz numer telefonu do wybranej osoby , którą należy powiadomić o wypadku. Dodatkowo wpisuje się tam informacje o najważniejszych schorzeniach właściciela karty i przyjmowanych lekach.

W ten sposób ratownicy medyczni i lekarze od razu wiedzą – na co chorujemy, czym się leczymy i kogo powiadomić w wypadku gdy mamy problemy zdrowotne.

Karty Życia ratują i życie, i zdrowie !

Warto wobec tego kartę taką posiadać i nosić ze sobą.