Witaj na naszej stronie! Jesteśmy Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej, specjalistami w dziedzinie opieki medycznej skoncentrowanej na leczeniu objawowym. Nasze usługi są dostępne całodobowo, siedem dni w tygodniu, i realizowane są za pomocą domowych wizyt lekarzy, pielęgniarek, psychologów i rehabilitantów.

Nasze Świadczenia:

Lekarze odwiedzają naszych pacjentów co najmniej dwa razy w miesiącu, a pielęgniarki co najmniej dwa razy w tygodniu. W przypadku konieczności podawania kroplówek czy wstrzyknięć, wizyty pielęgniarek mogą odbywać się częściej, nawet codziennie. Psycholog i fizjoterapeuta mogą odbywać wizyty nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu.

Jako część naszej opieki medycznej refundowanej przez NFZ, pacjent i jego rodzina zobowiązani są do informowania naszego personelu o wszelkich hospitalizacjach czy wyjazdach poza miejsce zamieszkania. W przypadku hospitalizacji pacjenta, opieka hospicyjna jest zawieszona, ale może być kontynuowana w trakcie ambulatoryjnej chemioterapii czy radioterapii paliatywnej.

Co Oferujemy?

W ramach naszych usług zapewniamy:

 • Całodobowy dostęp i opiekę medyczną przez 7 dni w tygodniu do lekarza i pielęgniarki;
 • Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
 • Zapobieganie powikłaniom i leczenie innych objawów somatycznych;
 • Rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza hospicjum;
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych i duchowych pacjenta;
 • Bezpłatne wypożyczanie wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
 • Wsparcie rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia.

Wsparcie dla Osieroconych

Rozumiemy, że cierpienie po stracie bliskiej osoby jest trudne do zniesienia. Dlatego oferujemy wsparcie dla osób, które doświadczyły tej straty. Pomoc jest świadczona przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów w dwóch formach: indywidualnych spotkań z osobą w żałobie i grupowych spotkań wsparcia.

W grupach wsparcia, uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z żałobą. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny, a grupa jest otwarta, co oznacza, że w każdym momencie można do niej dołączyć lub zrezygnować z uczestnictwa. Każdy uczestnik zachowuje w tajemnicy wypowiedzi innych uczestników, a wypowiadanie się na forum grupy jest dobrowolne. Celem grupy wsparcia jest oswojenie cierpienia po stracie poprzez możliwość wypowiedzenia się oraz wysłuchania osób w zbliżonej sytuacji życiowej.

Choć wsparcie osieroconych nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, jest to ważny element naszej misji. Nie pozostawiamy rodzin naszych podopiecznych bez pomocy po śmierci bliskich. Dzięki naszej Fundacji Syloe, staramy się pozyskiwać środki na pomoc osieroconym od osób prywatnych oraz firm.

Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojej rodziny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc.

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Nasza Poradnia Medycyny Paliatywnej oferuje porady lekarzy, pielęgniarek i psychologów, udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub podczas wizyt domowych. Nasza poradnia medycyny paliatywnej jest dla tych, którzy cierpią na silne bóle, ale nie potrzebują intensywnej opieki. Naszym najważniejszym zadaniem jest minimalizowanie i leczenie bólu, zmniejszenie objawów choroby takich jak brak apetytu czy występowanie duszności, leczenie objawów występujących po radioterapii i chemioterapii, wykonanie koniecznych badań i udzielanie wsparcia psychologicznego.

Jednostki chorobowe: 

Jednostkami chorobowymi  kwalifikującymi do objęcia opieką paliatywną dla dorosłych, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 742), są: 

C00-D48 Nowotwory

I42-I43
Kardiomiopatia

G09
Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego


 
J96
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

G10-G13
Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

L89
Owrzodzenie odleżynowe.

Wymagane Dokumenty.

Aby skorzystać z naszych usług, potrzebne są następujące dokumenty:

 • Skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty do Poradni Medycyny
 • Paliatywnej lub naszego zespołu;
 • Wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę i dotychczasowe leczenie;
 • Dowód osobisty lub e-dowód;
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie, np. legitymacja rencisty-emeryta.

Dokumenty do Pobrania 

 1. Zgoda na objęcie opieką hospicjum domowego Link
 2. Zgoda na objęcie opieką poradni medycyny paliatywnej Link
 3. Skierowanie Link
 4. Karta wizyt Link
 5. Ankieta wstępnej kwalifikacji Link
 6. Zgoda na leczenie (historia choroby) Link