Hospicjum : Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NZOZ „Siloe” Tomasz Załęcki

Podstawowym celem działalności naszej Przychodni jest zapewnienie dobra Pacjenta oraz spełnienie jego indywidualnych potrzeb poprzez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej oraz doświadczenia personelu medycznego.

Aby podnieść poziom naszych usług wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO/IEC 27001:2013
Głównymi celami Polityki ZSZ są:

  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN EN ISO /IEC 27001:2013
  • zadowolenie oraz spełnienie oczekiwań naszych Klientów, w tym przede wszystkim Pacjentów poprzez profesjonalne świadczenie naszych usług, tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy, wysoki poziom kompetencji, fachowości i kultury osobistej personelu medycznego,
  • tworzenie wizerunku rzetelnego oraz wiarygodnego partnera biznesowego, rozwój działalności oraz umacnianie pozycji na rynku,
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzanych nam, oraz tworzonych wewnątrz informacji, zwłaszcza danych osobowych i dokumentacji medycznej
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych związanych z realizacją świadczeń i bezpieczeństwa Informacji.
Przyjęte cele realizowane są poprzez następujące działania:
  • świadczenie usług w sposób ukierunkowany na zadowolenie Klienta oraz umacnianie jego zaufania, poprzez życzliwość i taktowne zachowanie personelu wykonującego obowiązki pracownicze zgodnie z przypisanymi zadaniami,
  • zarządzanie Przychodnią w sposób optymalny pod względem kosztowym i jakościowym przy uwzględnieniu i spełnieniu mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani,
  • doskonalenie zawodowe pracowników, w szczególności zachęcanie oraz wspieranie pracowników do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji, działania na rzecz jakości, ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i podnoszenia jego skuteczności,
  • podnoszenie skuteczności funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania we wszystkich obszarach działania naszej PrzychodniNiniejsza Polityka jest zakomunikowana i rozumiana przez wszystkich pracowników NZOZ „Siloe” wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach Organizacji oraz systematycznie przeglądana pod względem jej przydatności i okresowo aktualizowana.Deklaruję, iż poprzez osobiste zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych zasobów w rozwój Systemów Zarządzania Jakością i bezpieczeństwa Informacji, zapewnia jego stałe, skuteczne i efektywne funkcjonowanie oraz ciągłe doskonalenie.

Tomasz Załęcki
Właściciel

 

X

Twój koszyk

Close