Hospicjum domowe

Hospicjum domowe  to specjalistyczna opieka medyczna, skupiająca się na leczeniu objawowym, wspomagająca POZ. 

Świadczenia Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej /Hospicjum domowego realizowane są całodobowo w formie wizyt domowych lekarzy, pielęgniarek, psychologów i rehabilitantów.

Wizyty lekarza odbywają się co najmniej 2x w miesiącu, z kolei wizyty pielęgniarki odbywają się co najmniej 2x w tygodniu, a w przypadku kroplówek, wstrzyknięć – częściej, nawet codziennie. Psycholog może odbywać wizyty nie częściej niż 1x w tygodniu, a fizjoterapeuta nie częściej niż 1-2x w tygodniu.

Ponieważ jest to opieka medyczna refundowana przez NFZ pacjent będący pod opieką Hospicjum domowego nie może korzystać jednocześnie z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowe
 • rehabilitacji w warunkach domowych
 • zespołu domowego leczenia tlenem

Pacjent/rodzina korzystając z refundowanej opieki paliatywno-hospicyjnej zobowiązany jest do informowania personelu o wszelkich hospitalizacjach, pobytach poza miejscem zamieszkania (radioterapię, chemioterapię oraz wizyty w poradniach. Na czas hospitalizacji pacjenta, opieka hospicyjna jest zawieszona. Opieka może być sprawowana w czasie chemioterapii/radioterapii paliatywnej jednoczasowo przez ośrodek leczący oraz pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia, że jest to radioterapia/chemioterapia paliatywna, i że jest podawana w trybie ambulatoryjnym.

Co oferuje Zespół Domowej Opieki Paliatywnej? 

 • całodobowy dostęp i opiekę medyczną przez 7 dni w tygodniu do lekarza i pielęgniarki
 • świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • leczenie innych objawów somatycznych 
 • zapobieganie powikłaniom
 • rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza hospicjum;
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych i duchowych pacjenta;
 • zapewnienie realizacji zleconych badań i zleconego transportu
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych 
 • wspieranie rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OBJĘCIA OPIEKĄ

 • Skierowanie od lekarza rodzinnego bądź specjalisty do Poradni Medycyny Paliatywnej bądź Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego;
 • Wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę i dotychczasowe leczenie;

Do wglądu: 

 • Dowód osobisty; e-dowód. Wprowadzono możliwość wylegitymowania się przez pacjenta usługą mTożsamość, która w takim przypadku staje się elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego na urządzeniu mobilnym. Ten nowy sposób ustalania tożsamości pacjentów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą jest prawnie dopuszczalny i nie będzie kwestionowany przez odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie, np. legitymacja rencisty-emeryta;

Jednostki chorobowe

Jednostkami chorobowymi kwalifikującymi się do objęcia opieką paliatywną dla dorosłych, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (DZ.U z 2013 r poz.1347) są:

 • B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • C00-D48 Nowotwory
 • G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • I42-I43 Kardiomiopatia
 • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L89 Owrzodzenie odleżynowe

Łazy
ul. Jesionowa 1
42-350 Łazy
tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 600 007

poniedziałek: 15.00-18.00
wtorek: 15.00-18.00
środa: 9.30-13.30
czwartek: 15.00-18.00
piątek: 9.30-12.30

Myszków
ul. 1 Maja 64

42-300 Myszków
tel. +48 793 200 007
tel. +48 794 200 007

poniedziałek: 14.00-18.00
wtorek: 10.00-14.00
środa: 14.00-18.00
czwartek: 10.00-14.00
piątek: 10.00-14.00

Kraków
ul. Bosaków 11
31-476 Kraków-Śródmieście

tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 300 007

poniedziałek: 15.00-18.00
wtorek: 15.00-18.00
środa: 15.00-18.00
czwartek: 9.00-12.00
piątek: 9.00-12.00

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64
32-300 Olkusz
tel. +48 793 200 007

tel. +48 793 970 007

poniedziałek: 15.00-18.00
wtorek: 10.00-13.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 15.00-18.00
piątek: 13.00-16.00

X

Twój koszyk

Close