Pomoc osieroconym nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednakże celem działalności Hospicjum Siloe jest otoczenie najlepszym możliwym wsparciem także rodziny naszych podopiecznych. Nie pozostawiamy ich również bez pomocy po śmierci bliskich. Jest to naturalne dopełnienie opieki hospicyjnej. 

Przyjęło się, że żałoba po śmierci bliskiej osoby trwa około roku. Jest to jednak czas uśredniony. Proces godzenia się ze stratą ma charakter zindywidualizowany i najczęściej przebiega w etapach: zaprzeczenie, żal i tęsknota, dezorganizacja i rozpacz, akceptacja. Występowanie owych etapów jest naturalne i podczas ich przeżywania osoba osierocona wymaga niekiedy profesjonalnego wsparcia. Bywa też, że sposoby radzenia sobie nie są konstruktywne, zaburzają godzenie się ze stratą. 

W praktyce hospicyjnej pomoc psychologiczna w żałobie niesiona jest również dzieciom osieroconym. To szczególna grupa wymagająca uwagi. Rodzice i opiekunowie często zwracają się z prośbą o właściwe pokierowanie w tłumaczeniu dziecku straty bliskiej osoby oraz o radę jak emocjonalnie  wspierać dziecko.

Fundacja organizuje i finansuje wsparcie dla osób, które doświadczyły straty bliskich będących pod opieką hospicjum domowego. Pomoc świadczona jest przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów w dwóch formach: spotkania lub rozmowy telefoniczne indywidualnie z osieroconym wedle bieżących potrzeb w okresie żałoby oraz spotkania w ramach grupy wsparcia.