Zespół hospicyjny, mając stały kontakt z chorymi i ich rodzinami najlepiej zna Ich problemy. Sama opieka medyczna nie jest w stanie w pełni zapewnić komfort życia chorym. Najczęściej barierą do lepszego funkcjonowania w chorobie są warunki ekonomiczne rodzin. W ubogich domach brakuje pieniędzy na leki, środki pielęgnacyjne czy choćby wypożyczenie sprzętu medycznego.  Fundacja Syloe, w miarę możliwości, refunduje najuboższym spośród podopiecznych hospicjum domowego leki, środki do pielęgnacji czy podstawowe wyposażenie ułatwiające życie z chorobą.