Fundacja : Dzień seniora

Siloe włącza się w działania mające zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych. Jednym z nich jest aktywne obchodzenia Światowego Dnia Seniora, który przypada na dzień 1. października. 

Organizując spotkania dla seniorów edukujemy w kwestii zachowań prozdrowotnych, pokazujemy, w jaki sposób mogą o siebie dbać, motywujemy do czynnego udziału w życiu społecznym. Dni te mają na celu także uświadamianie problemów osób starszych oraz  barier wiekowych, sprawnościowych, zdrowotnych i ekonomicznych jakie napotykają na swojej drodze. W obchody Dnia Seniora włączamy ludzi młodych, zachęcając do pomocy starszym w ramach wolontariatu.

Mając silne przekonanie, że życie społeczne bez udziału w nim seniorów byłoby ubogie, zachęcamy do współpracy przy organizowaniu wydarzeń dedykowanych osobom starszym.

X

Twój koszyk

Close