Co to jest opieka paliatywno-hospicyjna?

Co to jest opieka paliatywno-hospicyjna?

Opieka paliatywna to łagodzenie bólu i cierpienia związanego z chorobą. Opieka hospicyjna jest pomocą całościową- obejmuje opiekę nad chorym oraz jego bliskimi poprzez pracę zespołu specjalistów: lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta oraz duchownego. Zespół ten bardzo często wspierany jest przez wolontariuszy.

W praktyce oba określenia: opieka paliatywna i hospicyjna używane są zamiennie i uzupełniają się.

Opieka paliatywno-hospicyjna ma na celu poprawić jakości życia chorych ich rodzin poprzez uśmierzanie bólu, zapobieganie innym objawom somatycznym choroby, zmniejszenie dolegliwości psychicznych i łagodzenie cierpień duchowych. 

Dostęp do opieki mają wszyscy chorzy bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę czy też status społeczny. Filozofia hospicyjna zakłada poszanowanie godności człowieka niezależnie od reprezentowanych przez niego poglądów, poziomu wykształcenia, trybu życia, wyznawanej religii, czy jakichkolwiek innych czynników.

X

Twój koszyk

Close