Co to jest opieka paliatywno-hospicyjna?

Opieka paliatywna to łagodzenie bólu i cierpienia związanego z chorobą. Opieka hospicyjna jest pomocą całościową- obejmuje opiekę nad chorym oraz jego bliskimi poprzez pracę zespołu specjalistów: lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta oraz duchownego. Zespół ten bardzo często wspierany jest przez wolontariuszy.

W praktyce oba określenia: opieka paliatywna i hospicyjna używane są zamiennie i uzupełniają się.

Opieka paliatywno-hospicyjna ma na celu poprawić jakości życia chorych ich rodzin poprzez uśmierzanie bólu, zapobieganie innym objawom somatycznym choroby, zmniejszenie dolegliwości psychicznych i łagodzenie cierpień duchowych. 

Dostęp do opieki mają wszyscy chorzy bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę czy też status społeczny. Filozofia hospicyjna zakłada poszanowanie godności człowieka niezależnie od reprezentowanych przez niego poglądów, poziomu wykształcenia, trybu życia, wyznawanej religii, czy jakichkolwiek innych czynników.

Dla kogo opieka paliatywna?

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, u których zakończono leczenie przyczynowe (onkologiczne) i zostali skierowani do leczenia objawowego. Ponadto kwalifikują się również pacjenci z chorobami nienowotworowymi w znacznym stopniu ograniczające życie chorych. Stosowane leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Pacjenci wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej, jakości życia zarówno chorych, jak i ich rodzin.

X

Twój koszyk

Close