Biblioteka

HOSPICJUM W CZASIE PANDEMII

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze dotychczasowe funkcjonowanie ograniczając do minimum życie społeczne. W ochronie zdrowia koniecznym stało się przeformułowanie sposobów udzielania pomocy w taki sposób, by obie strony- pracownicy medyczni i pacjenci byli bezpieczni. Nadal wyzwaniem jest ochrona osób wymagających częstych kontaktów z personelem medycznym. Wśród nich szczególne miejsce zajmują pacjenci objęci opieką paliatywną. W dobie pandemii właśnie te osoby należą do grupy wysokiego ryzyka. 

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej- Hospicjum Siloe, z filiami w Myszkowie, Łazach, Olkuszu i Krakowie to pomoc chorym niesiona jest bezpośrednio w ich domach. Opieka hospicyjna jest bezpłatna i realizowana jest całodobowo. Hospicjum domowe otacza wszechstronną opieką nie tylko pacjenta, ale i Jego bliskich. Standardowo, wizyty lekarskie odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu, wizyty pielęgniarki- dwa razy w tygodniu. Pacjenci korzystają także z pomocy psychologa oraz fizjoterapeuty.  Stosowane leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Dodatkowo, hospicjum wyposaża swoich podopiecznych w specjalistyczny sprzęt jak np.koncentrator tlenu. Opieka hospicyjna wspomaga Podstawową Opiekę Zdrowotną. 

Pomimo pandemii, Domowe Hospicjum Siloe pracuje nieprzerwanie, dotychczasowi pacjenci mają zapewnioną stałą opiekę, realizowane są przyjęcia nowych chorych. Hospicjum domowe ma pod opieką pacjentów w różnym wieku- od dwudziestolatków do seniorów. Ramy tej opieki wyznacza Narodowy Fundusz Zdrowia: zakończone leczenie przyczynowe oraz choroba kwalifikująca do objęcia opieką (nowotwór, HIV, kardiomiopatia, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe). Objęcie opieką hospicyjną odbywa się po dostarczeniu skierowania od lekarza rodzinnego bądź specjalisty do Hospicjum Domowego oraz wypisów ze szpitala potwierdzających chorobę i dotychczasowe leczenie. 

Niestety skojarzenia związane z opieką paliatywną w społeczeństwie obarczone są licznymi mitami. Tymczasem jest to nieoceniona pomoc, której nadrzędnym celem jest zapewnienie choremu i Jego bliskim komfortu życia w chorobie. 

X

Twój koszyk

Close