Siloe od początku działalności miało na celu całościową opiekę nad chorymi i ich rodzinami. Dzięki środkom przekazywanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia możemy odpowiedzieć   jedynie na część potrzeb naszych podopiecznych. 

Zespół hospicyjny, mając stały kontakt z chorymi i ich rodzinami najlepiej zna Ich problemy. Najczęściej barierą do lepszego funkcjonowania w chorobie są warunki ekonomiczne rodzin. 

Wychodząc temu naprzeciw przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń, kwestujemy na rzecz podopiecznych hospicjum oraz rozwijania opieki hospicyjno-paliatywnej. Dzięki zaangażowaniu w nie wolontariuszy, czy to osób indywidualnych, czy poprzez wolontariat szkolny i pracowniczy możemy nieść bezpośrednią pomoc tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna.