ALERGOLOGIA

ALERGOLOGIA

Wyniki prowadzonych u nas badań diagnostycznych pozwalają na dokładne zdiagnozowanie i rozróżnienie chorób alergicznych pacjenta.