s2.jpg

NASZĄ MISJĄ JEST ZAPEWNIENIE PACJENTOM

INTERDYSCYPLINARNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ŚWIADCZONEJ W DOMU PACJENTA


Jesteśmy firmą działającą w branży medycznej od 2001 roku. Od początku powstania Siloe mieliśmy jeden cel - pomagać ludziom potrzebującym, chorym, doświadczonym przez los.
 
Nasza działalność jest wielowymiarowa - świadczymy usługi opieki pielęgniarskiej,  opieki domowej, psychologicznej, a także od niedawna prowadzimy sklep medyczny i wypożyczalnię sprzętu medycznego. Swoją działalnością wspieramy osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, oraz wszystkich tych, którzy potrzebują obecności drugiego człowieka i choćby kilku ciepłych słów pocieszenia.
 
Swoje działania koncentrujemy na poprawie jakości życia naszych pacjentów i ich rodzin, łagodzeniu cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych. Obejmujemy opieką pacjentów z poszanowaniem ich przekonań osobistych i religijnych. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci, ludzie z pasją i doświadczeniem.


Tożsamość administratora

Administratorem danych jest NZOZ Siloe, mający siedzibę w Myszkowie  (42-300) ul. Pułaskiego 7

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres mailowy: Tomasz Załęcki iod@siloe.pl 


Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie IOD

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

A- A A+