Loading

Opieką paliatywną nazywamy całościową, wszechstronną opiekę a także leczenie objawowe pacjentów, którzy chorują na nieuleczalne, postępujące choroby nowotworowe, ale również na niektóre choroby nienowotworowe w znacznym stopniu ograniczające życie chorych.
Stosowane leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Zapewniamy opiekę lekarską, pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne oraz wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin w okresie choroby i osierocenia.

INFORMACJE
Świadczenia dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni realizowane są bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka paliatywna koncentruje swoje działania na poprawie jakości życia osób nieuleczalnie chorych poprzez leczenie objawowe, łagodzenie bólu i innych objawów zaawansowanej choroby, takich jak m.in. duszność, zaparcia, wymioty, owrzodzenia.

Wizyty domowe lekarza w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej odbywają się przynajmniej 2x w miesiącu. Z kolei pielęgniarki 2x w tygodniu (jeśli są kroplówki, zastrzyki - częstotliwość wizyt ustalana w zależności od potrzeby). Po ustaleniu z lekarzem prowadzącym odbywają się również wizyty domowe psychologa i rehabilitanta.
ZESPÓŁ MEDYCZNY
Oferujemy bezpłatną i kompleksową opiekę nad chorym w warunkach domowych świadczoną przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny, do którego należą:
 • - lekarz,
 • - pielęgniarka,
 • - psycholog,
 • - fizjoterapeuta.
W ramach tej opieki wykonywane są działania lecznicze i pielęgnacyjne, które mają na celu eliminację lub ograniczenie objawów chorobowych.
ZGŁOSZENIA DO OPIEKI
Objęcie pacjenta opieką paliatywną wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • - Skierowanie od lekarza rodzinnego bądź specjalisty do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej bądź Hospicjum Domowego 
 • - Wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę i dotychczasowe leczenie,
 • - Karta chipowa (jeżeli dotyczy),
 • - Dowód osobisty,
 • - Dokument potwierdzający ubezpieczenie, np. legitymacja rencisty-emeryta.

Ostateczna decyzja, od której zależy przyjęcie pacjenta do domowej opieki paliatywnej należy do lekarza kwalifikującego z hospicjum.
JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE
Jednostkami chorobowymi kwalifikującymi się do objęcia opieką paliatywną dla dorosłych, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (DZ.U z 2013 r poz.1347) są:

 • - B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • - C00-D48 Nowotwory
 • - G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • - G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • - I42-I43 Kardiomiopatia
 • - J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • - L89 Owrzodzenie odleżynowe

Osoby chorujące na inne niż wymienione powyżej jednostki chorobowe mogą skorzystać z opieki odpłatnie w formie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Wizyty pielęgniarki odbywają się 4x w tygodniu.
Pacjenci, bądź ich opiekunowie mogą zgłaszać się do NZOZ Siloe z niezbędnymi dokumentami (skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową oraz karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego opieką wg skali Barthela) do rejestracji osobiście, ale również zgłoszenia może dokonać telefonicznie lekarz, pielęgniarka, pracownik MOPS-u.
E-REJESTRACJA
System e-Rejestracja przeznaczony jest dla Pacjentów, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego
lekarza, w wybranej poradni.
Pacjent może za pomocą systemu eRejestracja:
 • - umawiać się na wizyty,
 • - odwoływać wizyty,
 • - zmieniać terminy już zarezerwowanych.
Aby wykonywać wymienione czynności, Pacjent musi posiadać aktywne konto w systemie
GODZINY OTWARCIA

Łazy:

poniedziałek:15.00-18.00

wtorek: 9.30-12.30

środa: 9.30-12.30

czwartek: 15.00-18.00

piątek: 9.30-12.30


Myszków:

poniedziałek: 14.00-18.00

wtorek: 10.00-14.00

środa: 14.00-18.00

czwartek: 10.00-14.00

piątek: 10.00-14.00


Kraków:

poniedziałek: 15.00-18.00

wtorek: 15.00-18.00

środa: 15.00-18.00

czwartek: 15.00-18.00

piątek: 9.00-12.00


Olkusz:

poniedziałek: 10.00-13.00

wtorek: 15.00-18.00

środa: 12.00-15.00

czwartek: 12.00-15.00

piątek: 15.00-18.00

DANE TELEADRESOWE
e-mail: sekretariat@siloe.pl

powiat krakowski
Kraków
ul. Bosaków 11
31-476 Kraków-Śródmieście

tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 300 007

powiat olkuski
Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64
32-300 Olkusz
tel. +48 793 200 007
tel. +48 793 970 007

powiat myszkowski
Myszków
ul. 1 Maja 64
42-300 Myszków
tel. +48 793 200 007
tel. +48 794 200 007

powiat łazowski
Łazy
ul. Jesionowa 1
42-350 Łazy
tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 600 007

Dane do faktury

NZOZ SIloe Tomasz Załęcki
42-300 Myszków ul. Pułaskiego 7
NIP 5771662919
WYPOŻYCZALNIA
Bezpłatna wypożyczalnia medyczna to idealne rozwiązanie dla naszych pacjentów, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, a specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny stał się koniecznością do prawidłowego funkcjonowania.

Zajmujemy się bezpłatnym wypożyczaniem sprzętu medycznego
- wózków inwalidzkich,
- koncentratorów tlenu,
- balkoników,
- chodzików,
- inhalatorów
- oraz innego asortymentu ortopedyczno-medycznego dla pacjentów naszej Poradni Medycyny Paliatywnej.

Sprzęt który oferujemy jest w pełni sprawny, bardzo dobrej jakości, idealnie wspomagający komfort życia pacjentów.

Osoby które nie są naszymi pacjentami mogą skorzystać z usług naszej odpłatnej wypożyczalni medycznej, gdzie również oferujemy sprzęt najwyższej jakości w przystępnych cenach.