Loading

Opieką paliatywną nazywamy całościową, wszechstronną opiekę a także leczenie objawowe pacjentów, którzy chorują na nieuleczalne, postępujące choroby nowotworowe, ale również na niektóre choroby nienowotworowe w znacznym stopniu ograniczające życie chorych.
Stosowane leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Zapewniamy opiekę lekarską, pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne oraz wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin w okresie choroby i osierocenia.

INFORMACJE
Świadczenia dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni realizowane są bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka paliatywna koncentruje swoje działania na poprawie jakości życia osób nieuleczalnie chorych poprzez leczenie objawowe, łagodzenie bólu i innych objawów zaawansowanej choroby, takich jak m.in. duszność, zaparcia, wymioty, owrzodzenia.

Wizyty domowe lekarza w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej odbywają się przynajmniej 2x w miesiącu. Z kolei pielęgniarki 2x w tygodniu (jeśli są kroplówki, zastrzyki - częstotliwość wizyt ustalana w zależności od potrzeby). Po ustaleniu z lekarzem prowadzącym odbywają się również wizyty domowe psychologa i rehabilitanta.
ZESPÓŁ MEDYCZNY
Oferujemy bezpłatną i kompleksową opiekę nad chorym w warunkach domowych świadczoną przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny, do którego należą:
 • - lekarz,
 • - pielęgniarka,
 • - psycholog,
 • - fizjoterapeuta.
W ramach tej opieki wykonywane są działania lecznicze i pielęgnacyjne, które mają na celu eliminację lub ograniczenie objawów chorobowych.
ZGŁOSZENIA DO OPIEKI
Objęcie pacjenta opieką paliatywną wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • - Skierowanie od lekarza rodzinnego bądź specjalisty do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej bądź Hospicjum Domowego - DO POBRANIA
 • - Wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę i dotychczasowe leczenie,
 • - Karta chipowa (jeżeli dotyczy),
 • - Dowód osobisty,
 • - Dokument potwierdzający ubezpieczenie, np. legitymacja rencisty-emeryta.

Ostateczna decyzja, od której zależy przyjęcie pacjenta do domowej opieki paliatywnej należy do lekarza kwalifikującego z hospicjum.
JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE
Jednostkami chorobowymi kwalifikującymi się do objęcia opieką paliatywną dla dorosłych, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (DZ.U z 2013 r poz.1347) są:

 • - B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • - C00-D48 Nowotwory
 • - G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • - G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • - I42-I43 Kardiomiopatia
 • - J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • - L89 Owrzodzenie odleżynowe

Osoby chorujące na inne niż wymienione powyżej jednostki chorobowe mogą skorzystać z opieki odpłatnie w formie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Wizyty pielęgniarki odbywają się 4x w tygodniu.
Pacjenci, bądź ich opiekunowie mogą zgłaszać się do NZOZ Siloe z niezbędnymi dokumentami (skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową oraz karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego opieką wg skali Barthela) do rejestracji osobiście, ale również zgłoszenia może dokonać telefonicznie lekarz, pielęgniarka, pracownik MOPS-u.
E-REJESTRACJA
System e-Rejestracja przeznaczony jest dla Pacjentów, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego
lekarza, w wybranej poradni.
Pacjent może za pomocą systemu eRejestracja:
 • - umawiać się na wizyty,
 • - odwoływać wizyty,
 • - zmieniać terminy już zarezerwowanych.
Aby wykonywać wymienione czynności, Pacjent musi posiadać aktywne konto w systemie
GODZINY OTWARCIA

Łazy:

poniedziałek:15.00-18.00

wtorek: 9.30-12.30

środa: 9.30-12.30

czwartek: 15.00-18.00

piątek: 9.30-12.30


Myszków:

poniedziałek: 14.00-18.00

wtorek: 10.00-14.00

środa: 14.00-18.00

czwartek: 10.00-14.00

piątek: 10.00-14.00


Kraków:

poniedziałek: 15.00-18.00

wtorek: 15.00-18.00

środa: 15.00-18.00

czwartek: 15.00-18.00

piątek: 9.00-12.00


Olkusz:

poniedziałek: 10.00-13.00

wtorek: 15.00-18.00

środa: 12.00-15.00

czwartek: 12.00-15.00

piątek: 15.00-18.00

DANE TELEADRESOWE
e-mail: sekretariat@siloe.pl

powiat krakowski
Kraków
ul. Bosaków 11
31-476 Kraków-Śródmieście

tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 300 007

powiat olkuski
Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64
32-300 Olkusz
tel. +48 793 200 007
tel. +48 793 970 007

powiat myszkowski
Myszków
ul. 1 Maja 64
42-300 Myszków
tel. +48 793 200 007
tel. +48 794 200 007

powiat łazowski
Łazy
ul. Jesionowa 1
42-350 Łazy
tel. +48 793 200 007
tel. +48 792 600 007

Dane do faktury

NZOZ SIloe Tomasz Załęcki
42-300 Myszków ul. Pułaskiego 7
NIP 5771662919
WYPOŻYCZALNIA
Bezpłatna wypożyczalnia medyczna to idealne rozwiązanie dla naszych pacjentów, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, a specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny stał się koniecznością do prawidłowego funkcjonowania.

Zajmujemy się bezpłatnym wypożyczaniem sprzętu medycznego
- wózków inwalidzkich,
- koncentratorów tlenu,
- balkoników,
- chodzików,
- inhalatorów
- oraz innego asortymentu ortopedyczno-medycznego dla pacjentów naszej Poradni Medycyny Paliatywnej.

Sprzęt który oferujemy jest w pełni sprawny, bardzo dobrej jakości, idealnie wspomagający komfort życia pacjentów.

Osoby które nie są naszymi pacjentami mogą skorzystać z usług naszej odpłatnej wypożyczalni medycznej, gdzie również oferujemy sprzęt najwyższej jakości w przystępnych cenach.
WOLONTARIAT

Jeśli poszukujesz miejsca, w którym będziesz mógł pomagać innym, a Twój czas i umiejętności przyczynią się do zrealizowania marzeń o powrocie do zdrowia i godnego, lepszego życia - zapraszamy do nas!

Jeżeli chcesz zrobić coś z potrzeby serca dla innych, cieszymy się, że do nas trafiłeś. Organizujemy wspólne przedsięwzięcia, aby nasi podopieczni mogli cieszyć się życiem, dzięki obecności drugiego, życzliwego człowieka koło siebie. Czasem zwykłe “dziękuje” jest więcej warte niż najlepsze wynagrodzenie.

Wolontariat to także możliwość zdobycia cennego doświadczenia, poznania swoich talentów, nawiązania nowych więzi przyjacielskich, a także zwiększenia własnej wartości i odkrycia samego siebie.

Jeśli tylko pragniesz czynić dobro, na pewno znajdziesz u nas odpowiadającą sobie formę aktywności - w naszym hospicjum działają dwa rodzaje wolontariatu, których celem jest zapewnienie naszym podopiecznym pomocy na jak najwyższym poziomie.


Pomoc naszym podopiecznym oraz udział w budowaniu naszego zespołu mogą być Twoim udziałem w niesieniu wsparcia i uszczęśliwianiu innych! Każdy wolontariusz bezpośrednio przyczynia się do wsparcia nie tylko terminalnie chorego, ale także jego rodziny. Do głównych zadań osób pomagających należy wsparcie przy drobnych pracach porządkowych, robienie zakupów, wspólne spacery, pielęgnacja, a także karmienie chorego.Największą pomocą dla naszych podopiecznych jest jednak sama obecność - możliwość rozmowy, potrzymania za rękę, a nawet zwykłe wspólne milczenie.

Jeśli nie wciąż się zastanawiasz - skontaktuj się z nami. Oferujemy spotkania z naszymi psychologami, koordynatorami wolontariatu, a także liczne kursy i staże z opieki paliatywnej i hospicyjnej, dzięki którym każdy może przekonać się, czy jest na to gotowy.

Warto zaznaczyć, że dzielenie się cząstką siebie niesie ze sobą wiele korzyści, rozpoczynając od licznych szkoleń, zawierania przyjaźni i wielu nowych kontaktów, otrzymywania profitów w postaci zdobytego doświadczenia, aktywnie spędzonego czasu… Nic jednak nie wynagradza naszych starań tak bardzo jak bezcenne uśmiechy na twarzach osób potrzebujących wsparcia.


Jeśli pragniesz zostać wolontariuszem, ale ogranicza Cię czas i nie jesteś w stanie regularnie odwiedzać potrzebujących, przygotowaliśmy specjalną formę niesienia pomocy - wolontariat akcyjny. Jeśli tylko pragniesz czynić dobro dla bliźnich, na pewno znajdziesz u nas odpowiadającą sobie formę aktywności – pomoc naszym podopiecznym, praca z współpracującymi z nami firmami i organizacjami, jak i udział w budowaniu naszego zespołu mogą być Twoim udziałem w niesieniu wsparcia i uszczęśliwianiu innych!

Wszystkim osobom z wielkimi sercami proponujemy między innymi:

- działalność związaną z promocją i reklamą naszego hospicjum,
- akcje promocyjne w internecie i mediach społecznościowych,
- organizację imprez, koncertów i zbiórek pieniężnych,
- wolontariat przy pracy biurowej,
- kreatywne czynności związane z nagrywaniem filmików, tworzeniem plakatów, wizytówek oraz ulotek,
- realizację pomysłów własnych.


Poszukujemy ludzi dobrej woli, bez względu na wiek, wykształcenie czy pochodzenie do pracy w charakterze wolontariatu.
 Jeżeli chcesz zrobić coś z potrzeby serca dla innych osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, potrzebujących pomocy w czynnościach życia codziennego, cieszymy się, że do nas trafiłeś.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze metody i narzędzia pracy. Profesjonalizm i wzajemne zrozumienie w grupie pracowników oraz wolontariuszy stanowią dla nas jedną z cegiełek w wielkim zamku pełnym zaangażowania i pragnień o spełnianiu marzeń naszych podopiecznych. Jeśli więc pragniesz poszerzać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie, poznawać nowych i ciekawych ludzi - zapraszamy do nas!