feb4274796d93ff716e9650163a77fb8_XL.jpg
Opieką paliatywną nazywamy całościową, wszechstronną opiekę a także leczenie objawowe pacjentów, którzy chorują na nieuleczalne, postępujące choroby nowotworowe, ale również na niektóre choroby nienowotworowe w znacznym stopniu ograniczające życie chorych.
Stosowane leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Zapewniamy opiekę lekarską, pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne oraz wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin w okresie choroby i osierocenia.
INFORMACJE
Świadczenia dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni realizowane są bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka paliatywna koncentruje swoje działania na poprawie jakości życia osób nieuleczalnie chorych poprzez leczenie objawowe, łagodzenie bólu i innych objawów zaawansowanej choroby, takich jak m.in. duszność, zaparcia, wymioty, owrzodzenia.

Wizyty domowe lekarza w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej odbywają się przynajmniej 2x w miesiącu. Z kolei pielęgniarki 2x w tygodniu (jeśli są kroplówki, zastrzyki - częstotliwość wizyt ustalana w zależności od potrzeby). Po ustaleniu z lekarzem prowadzącym odbywają się również wizyty domowe psychologa i rehabilitanta.