Medycyna paliatywna jest działem medycyny ale też zarówno specjalizacją lekarską zajmującą się przede wszystkim leczeniem oraz opieką osób chorych terminalnie. Najważniejszym zadaniem tej dziedziny medycyny jest poprawa jakości życia osób chorych. Medycyna paliatywna nie zajmuje się blokowaniem procesu chorobowego ani całkowitym wyleczeniem pacjenta, a istotne jest tutaj minimalizowanie symptomów choroby, niwelowanie bólu oraz wspieranie zarówno psychiczne jak i duchowe pacjenta oraz najbliższych mu osób.

Krótka historia rozwoju medycyny paliatywnej:
Medycyna paliatywna powstała w Wielkiej Brytanii, gdzie pierwszy ośrodek założyła Cicely Saunders w 1967 roku było to Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, które działa do dnia dzisiejszego oraz prowadzi działalność edukacyjną z problematyki medycyny paliatywnej. Jeśli chodzi o medycynę paliatywną w Polsce, dziedzina ta stale się rozwija od lat 90. Od niedawna istnieje w Polsce Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, które powstało w 2002r. Jego zadaniem jest min. promowanie badań naukowych z dziedziny medycyny paliatywnej, upowszechnianie wiedzy z tego zakresu czy szkolenie kadry medycznej. Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej była przez wiele lat dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, która jest kierownikiem naszej Poradni Medycyny Paliatywnej
i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej Siloe.

Słowo pallium, pochodzi z łaciny i jest tłumaczone jako płaszcz, dlatego definicja opieki paliatywnej mówi o otaczaniu opieką chorych nieuleczalnie, polega na całościowej, wszechstronnej trosce o pacjentów w końcowym etapie ich życia, gdzie najważniejsza jest poprawa jego jakości oraz wspieranie zarówno pacjentów jak i ich rodziny.
Kadra medyczna w placówce zajmującej się opieką paliatywną, jest odpowiednio wykwalifikowana, posiada stosowne doświadczenie zawodowe, ma dużo empatii oraz jest profesjonalna. Z kogo składa się taki zespół? Przede wszystkim są to lekarze i pielęgniarki. Bardzo istotna i często podkreślana jest rola pielęgniarki, która stale towarzyszy pacjentowi przez ten ostatni etap jego choroby, wspiera go i otacza najlepszą opieką. Lekarz jest osobą, która sprawuje pieczę nad łagodzeniem objawów bólowych i innych związanych z chorobą symptomów oraz nad określaniem potrzeb pacjenta. Do zespołu należą również fizjoterapeuta oraz psycholog. Fizjoterapeuta pomaga w usuwaniu następstw unieruchomienia takich jak zaniki mięśniowe, przykurcze. Poprzez rehabilitację polepsza również działanie układu oddechowego i krążenia. Zadaniem psychologa jest wspieranie psychiczne pacjenta oraz jego rodziny, pomoc w redukowaniu negatywnych emocji oraz lęków, a przede wszystkim przywrócenie równowagi psychicznej. Zadania przed jakimi staje cały zespół medyczny zajmujący się opieką paliatywną to przede wszystkim poprawa jakości życia pacjenta aż do momentu jego odejścia oraz holistyczne obejmowanie go ogromną troską i opieką, bez pominięcia jego rodziny oraz najbliższego środowiska.