Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siloe serdecznie informuje, że wdrożył System Zarządzania Jakością oraz uzyskał z niego certyfikat. W związku z tym nasza Placówka zapewnia, iż usługi przez nią świadczone są zgodne z określonymi normami i przepisami prawa oraz są wypełniane należycie.


Priorytetowym celem działalności naszego Zakładu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej oraz doświadczenia personelu medycznego.


Aby podnieść poziom świadczonych usług wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest realizacja założeń pro jakościowych.

Nasze strategiczne zadania to:

  • - utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008;
  • - dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z Pacjentem zwiększającej zaufanie do Zakładu oraz wysoki poziom kompetencji, fachowości i kultury osobistej personelu medycznego;
  • - świadczenie profesjonalnej i życzliwej opieki oraz stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta w celu spełnienia jego wymagań;
  • - pełne zaangażowanie Kierownictwa oraz pracowników do wspólnej realizacji polityki jakości;
  • - doskonalenie zawodowe pracowników, poprzez zachęcanie, wspieranie pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji;
  • - ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
  • - spełnienie wymagań przepisów prawnych.

Założenia Systemu Zarządzania Jakością są wdrożone i utrzymywane w całej Organizacji. Dzięki stałemu podnoszeniu jakości naszych usług oraz spełnianie opisanych wcześniej działań nasza Placówka mogła przystąpić do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością oraz uzyskała Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001, który jest potwierdzeniem spełnianych przez nas zasad i wymagań określonych w normie. W związku z tym należy nadmienić, iż jesteśmy Zakładem zaangażowanym w jakość świadczonych przez nas usług, ze stałą potrzebą rozwoju i modernizacji.